خصوصیت ها اطلاعات بیشتری در مورد عناصر HTML می دهند.


خصوصیت ها در HTML

  • بعضی عناصر در HTML دارای خصوصیت هایی می باشند.
  • خصوصیت ها اطلاعات بیشتری در مورد یک عنصر می دهند.
  • خصوصیت ها همیشه در تگ شروع نوشته می شوند.
  • خصوصیت ها به صورت روبرو نوشته می شوند: (“مقدار”=نام خصوصیت)

مثال:

لینک ها در HTML با تگ <a> تعریف می شوند. آدرس لینک به وسیله خصوصیت href مشخص می شود.


همیشه مقدار خصوصیت را در کوتیشن بنویسید

مقدار خصوصیت ها همیشه باید درون کوتیشن قرار بگیرد.

دابل کوتیشن رایج تر است، اما تک کوتیشن نیز مجاز است.

نکته: در بعضی حالت های خاص، هنگامی که مقدار خصوصیتی خود حاوی کوتیشن نیز هست، ضروری است که از تک کوتیشن استفاده کنیم.

مثل: ‘name=’John “ShotGun” Nelson


نکته: از حروف کوچک برای خصوصیت ها استفاده کنید

نام خصوصیت و مقدار آن حساس به حروف نمی باشند.

اما کنسرسیوم World Wide Web یا (w3c) حالت کوچک حروف را برای نام و مقدار خصوصیت ها در HTML 4 توصیه می کند.

در نسخه های جدید (HTML (X نوشتن حروف کوچک برای خصوصیت ها و مقادیرشان استاندارد شده است.


در زیر لیستی از بعضی خصوصیت ها که برای عناصر زیادی در HTML استاندارد هستند ارائه شده است:

خصوصیت مقدار توضیحات
class نام class یک class برای عنصر مشخص می کند.
id id id منحصر به فردی را برای عنصر مشخص می کند.
style تعریف style یک style درون تگی برای عنصر مشخص می کند.
title متنی که در tooltip نمایش داده می شود اطلاعات اضافه ای را برای یک عنصر مشخص می کند (به صورت یک tool tip نشان داده می شود).

 


ویژگی class:
با یک مقدار دلخواه تنظیم می شود و از این نام در CSS و یا jQuery برای دسترسی به عنصر مورد نظر، جهت تغییر در ظاهر عنصر استفاده خواهد شد. (توجه داشته باشید که در یک صفحه HTML چندین عنصر می توانند یک کلاس یکسان داشته باشند)چون در نظر دارم ویژگی ها رو در جلسات آینده بیشتر توضیح برای همین به توضیح چند ویژگی زیر در این مطلب بسنده می کنم

ویژگی id: مانند ویژگی class با یک مقدار دلخواه تنظیم می شود و در JavaScript و یا CSS و یا jQuery برای دسترسی به عنصر کاربرد دارد. (برخلاف ویژگی class، مقدار تنظیم شده در یک صفحه HTML، باید یکتا باشد)
ویژگی style: با خصوصیات CSS تنظیم می شود و برای تغییر در ظاهر عناصر کاربرد دارد. مثلاً جهت تغییر رنگ متن، ویژگی style را با مقدار “color:red” تنظیم می کنیم.
ویژگی title: با یک متن دلخواه تنظیم می شود و زمانی که موس روی عنصر قرار گرفت، بصورت اتوماتیک، متن تنظیم شده به صورت یک tool tip نمایان می شود.

 

امیدوارم این جلسه هم مفید واقع شده باشه.

در پناه حق.