بنام خدا

با جلسه هجدهم آموزش HTML در خدمت شما هستم ، بدون اتلاف وقت بریم سراغ آموزش

خب روی وب، صفحات متفاوت زیادی وجود دارد. اگر مرورگر بداند که صفحه مورد نظر از چه نوعی است، می تواند به درستی آنرا نمایش دهد.

همچنین نسخه های متفاوت زیادی از HTML وجود دارد، و اگر مرورگر نسخه دقیق HTML استفاده شده در صفحه را بداند، می تواند ۱۰۰% درست آنرا نمایش دهد.

<DOCTYPE!> یک تگ HTML نیست بلکه یک اعلان است و به مرورگر می گوید چه نسخه HTMLی در صفحه استفاده شده است.

در این آموزش از HTML5 استفاده شده است.

یک سند HTML با یک اعلان که مشخص می کند، HTML5 در صفحه استفاده شده است:


نسخه های HTML

از اولین روزهای پیدایش وب، نسخه های زیادی از HTML وجود داشته است.

نسخه سال
HTML ۱۹۹۱
HTML+ ۱۹۹۳
HTML 2.0 ۱۹۹۵
HTML 3.2 ۱۹۹۷
HTML 4.01 ۱۹۹۹
XHTML 1.0 ۲۰۰۰
HTML5 ۲۰۱۲
XHTML5 ۲۰۱۳

اعلان های متداول

HTML5

HTML 4.01

XHTML 1.0

خب تا اینجا کافی هست ادامه آموزش رو در جلسه بعدی ارائه خواهم داد.

موفق باشید.